sobota 22. října 2011

(R)evoluce

evoluce, -e ž vývoj, jedna z jeho forem záležející v postupných zdokonalujících změnách: e. a revoluce; biol. vývoj jako proces postupného zdokonalování živé hmoty a forem života od jednoduchých organizmů k stále složitějším, od nižších k vyšším; evoluční příd.: e. změna; odb. e. teorie objasňující vývojové změny v přírodě (Darwin aj.) a ve společnosti (Spencer); biol. e. biologie zaměřená na studium fylogenetického vývoje organizmů a jeho zákonitostí


revoluce, -e ž 1. zásadní změna, základní převrat, svržení starého a nastolení nového polit. režimu, často násilnými prostředky: Velká francouzská r. 2. náhlá a velká změna jako společenský proces v růz. oborech činnosti: průmyslová r.; kulturní r. 3. fyziol. (srdeční) r. jeden cyklus srdeční činnosti zahrnující stah a ochabnutí; revoluční příd.: r. události; r. změny; r. objev; revolučně přísl.; revolučnost, -i ž


Madlenka *16.10.2011 v 16.59 (3200 g, 49 cm)

Žádné komentáře:

Okomentovat